?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ˫ɫͼ˰ʴ:(荆州,宜昌,襄阳,鄂州,荆门,孝感)大型zd{划公司 - 荆州市环星传媒广告有限公?/title> <meta name="keywords" content="˫ɫͼ˰ʴ," /> <meta name="description" content="˫ɫͼ˰ʴ:Z详细介绍大型zd{划公司产品内容,包括大型zd{划公司的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有大型活动策划公司新M及最新的市场大型zd{划公司h.咨询电话:15827725888"> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <link rel="canonical" href="//www.mhdbui.com.cn/supply/32.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <span style="float:left;">荆州市环星传媒广告有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">荆州q告公司</a>?a href="/supply/">荆州营销zd{划</a>?a href="/news/">荆州房地产公x动策?/a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x!</span> <div class="topNavSe Radius fl" style='float:right;'> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <div class="lnf"> <img src="/uploads/logo/20180531034140.jpg" alt="荆州市环星传媒广告有限公? /></div> </div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h5 class="fl mt5"> <img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" /></h5> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">15827725888</p></h3> </div> <div class="search fl"> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option></select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"></Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul class="lnf"> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">合作伙伴</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">服务目</span> <p class="fs16 font_a">SERVICE ITEMS</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt> <a href="/ppchsj/" title="品牌{划设计">品牌{划设计</a></dt> <dt> <a href="/hdch/" title="zd{划">zd{划</a></dt> <dt> <a href="/hcbzpmagsjys/" title="d/包装/q面q告设计印刷">d/包装/q面q告设计印刷</a></dt> <dt> <a href="/gjchwag/" title="公交?户外q告">公交?户外q告</a></dt> <dt> <a href="/mdhzsj/" title="门店/会展设计">门店/会展设计</a></dt></dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li class="lnf">荆州市环星传媒广告有限公?/li> <li class="lnf">联系人:汪先?/li> <li class="lnf">电话Q?5827725888</li> <li class="lnf">传真Q?716-8216786</li> <li class="lnf">邮箱Q? <a rel="nofollow" href="mailto:2729636718@qq.com" rel="nofollow">2729636718@qq.com</a></li> <li class="lnf">|址Q? <a rel="nofollow" href="//www.mhdbui.com.cn" rel="nofollow">ͼͼ www.mhdbui.com.cn</a></li> <li class="lnf">地址Q荆州市沙市北京中\华信q场三楼</li></ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">大型zd{划公司</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="//www.mhdbui.com.cn/" title="ͼͼ">ͼͼ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/hdch/">zd{划</a> > <a href="/supply/32.html">大型zd{划公司</a></b></div> <div class="proArtiTop mt15"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201811281513273543326452281.jpg?path=www.jzhxad.com/uploads/cp/201811281513273543326452281.jpg" alt="" width="230" /></div> </td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"> <span id="nesttitle"> <h1>˫ɫͼ˰ʴ:大型zd{划公司</h1></span> </td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td></tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td> <p> <a href="//www.mhdbui.com.cn/">ͼͼ</a> www.mhdbui.com.cn </p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="con fs14"> <p><p> <a href="//www.mhdbui.com.cn/supply/32.html" target="_blank">大型zd{划公司</a> </p> <p> 一场年会的{划h是多?br /> <br /> <span class="lnf">荆州大型<a href="//www.mhdbui.com.cn/supply/31.html" target="_blank">zd{划公司</a>告诉大家</span>q会对于企业来说h了重要的作用Q因Z场年会可以让团队更加h凝聚力,让明q大家更加有冲劲Q所以每一场年会都必须要精心策划,那么一场年会的{划h是多呢Q首先我们得清楚Q一场年会策划划l成的部分主要包括以?大方面:<br /> <br /> 一、场地用费?br /> <br /> 场地用户的费用是占整个q会ȝ划的癑ֈ之三十,主要是整个年会场地用、酒水、等。这个费用主要看企业的预,以及定的酒店场地的ơ情c?br /> <br /> 二、年会策划布|费?nbsp;<br /> <br /> <span class="lnf">荆州大型<a href="//www.mhdbui.com.cn/hdch/" target="_blank">zd{划</a>公司</span>主要提供zd整体{划、执行、灯光、音响、舞台、活动整场效果布|、节目、演艺、摄像、摄像、主持、化妆师.....<br />  <br /> 对于企业而言Q年会的{划主要占整个年会的{划?0%~30%Q一般来讲打造简单一些的晚会h是在10万之内,如果是打造有效果的晚会是?5万左叻I大场_致的晚会则需要在20万以上?br />  <br /> 三、宾客接待费?br /> <br /> <span class="lnf">荆州大型zd{划公司告诉大家</span>企业丑֊一场年会,是需要宴请到宑֮的,邀L伴手C|宑֮的坐车费用,或者有一些需要住宿的费用。宾客接待费用占zd?%~10% 左右?nbsp;<br />  <br /> 四、员工福利费?br /> <br /> 在年会现场,领导、董事长都发会一些员工福利做为嘉奖等{,q方面占整个q会的活动的20% ?br /> <div style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201811281513273543326452281.jpg" /><br /> </div> <span class="lnf">大型zd{划公司</span> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条: <a href="/supply/33.html">荆州大型zd{划</a></p> <p>下一条: <a href="/supply/31.html">zd{划公司</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%cb%e6%d6%dd%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae'>随州zd{划</a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b4%f3%d0%cd%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae%b9%ab%cb%be%bc%db%b8%f1'>荆州大型zd{划公司h</a>,<a href='/key.aspx?k=%ca%ae%d1%df%b4%f3%d0%cd%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae%b9%ab%cb%be'>十堰大型zd{划公司</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='//www.mhdbui.com.cn/supply/32.html'>//www.mhdbui.com.cn/supply/32.html</a></div> <div class="tag">发布旉Q?018/11/28 0:00:00</div></div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span></div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul class="lnf"></ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span></div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h5> <a rel="nofollow" href="/supply/32.html" title="大型zd{划公司"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201811281513273543326452281.jpg?path=www.jzhxad.com/uploads/cp/201811281513273543326452281.jpg" width="235" height="179" /></a></h5> <h3> <a href="/supply/32.html" title="大型zd{划公司">大型zd{划公司</a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h5> <a rel="nofollow" href="/supply/28.html" title="荆州营销zd{划"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201807031710028873326454907.jpg?path=www.jzhxad.com/uploads/cp/201807031710028873326454907.jpg" width="235" height="179" /></a></h5> <h3> <a href="/supply/28.html" title="荆州营销zd{划">荆州营销zd{划</a></h3> </div> <div class="insProLi"> <h5> <a rel="nofollow" href="/supply/24.html" title="zd{划执行"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201807061421209413326436724.jpg?path=www.jzhxad.com/uploads/cp/201807061421209413326436724.jpg" width="235" height="179" /></a></h5> <h3> <a href="/supply/24.html" title="zd{划执行">zd{划执行</a></h3> </div></div> </div> </div><div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul class="lnf"> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/">首页 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/sitemap.html">|站地图 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/sitemap.xml">XML <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/changecity.html">城市分站 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/4g/">手机|站 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"> <img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© ͼͼ www.mhdbui.com.cn( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 荆州市环星传媒广告有限公?/p>荆州房地产活动策划哪家好Q供应订做多钱Q荆州大型活动策划怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供荆州活动策划公司、十堰广告公司、荆州房Czd{划、荆州广告设计公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div class="lnf"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> Powered by <a href="//www.mhdbui.com.cn/" title="ͼͼ">ͼͼ</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICP?8008612?1</a></div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.png" width="100" height="100"> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css">.Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); }</style> <![endif]--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>