?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Dzʴ߻ͼ:(荆州,随州,天门,襄阳,十堰,荆门)博览会设?公司,h,哪家? - 荆州市环星传媒广告有限公?/title> <meta name="keywords" content="Dzʴ߻ͼ," /> <meta name="description" content="Dzʴ߻ͼ:Z详细介绍博览会设计品内?包括博览会设计的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有博览会设计新闻以及最新的市场博览会设计h?咨询电话:15827725888"> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <link rel="canonical" href="//www.mhdbui.com.cn/supply/2.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <span style="float:left;">荆州市环星传媒广告有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">荆州q告公司</a>?a href="/supply/">荆州营销zd{划</a>?a href="/news/">荆州房地产公x动策?/a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x!</span> <div class="topNavSe Radius fl" style='float:right;'> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <div class="lnf"> <img src="/uploads/logo/20180531034140.jpg" alt="荆州市环星传媒广告有限公? /></div> </div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h5 class="fl mt5"> <img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" /></h5> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">15827725888</p></h3> </div> <div class="search fl"> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option></select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"></Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul class="lnf"> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">合作伙伴</a></li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">服务目</span> <p class="fs16 font_a">SERVICE ITEMS</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt> <a href="/ppchsj/" title="品牌{划设计">品牌{划设计</a></dt> <dt> <a href="/hdch/" title="zd{划">zd{划</a></dt> <dt> <a href="/hcbzpmagsjys/" title="d/包装/q面q告设计印刷">d/包装/q面q告设计印刷</a></dt> <dt> <a href="/gjchwag/" title="公交?户外q告">公交?户外q告</a></dt> <dt> <a href="/mdhzsj/" title="门店/会展设计">门店/会展设计</a></dt></dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li class="lnf">荆州市环星传媒广告有限公?/li> <li class="lnf">联系人:汪先?/li> <li class="lnf">电话Q?5827725888</li> <li class="lnf">传真Q?716-8216786</li> <li class="lnf">邮箱Q? <a rel="nofollow" href="mailto:2729636718@qq.com" rel="nofollow">2729636718@qq.com</a></li> <li class="lnf">|址Q? <a rel="nofollow" href="//www.mhdbui.com.cn" rel="nofollow">ͼͼ www.mhdbui.com.cn</a></li> <li class="lnf">地址Q荆州市沙市北京中\华信q场三楼</li></ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">博览会设?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="//www.mhdbui.com.cn/" title="ͼͼ">ͼͼ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/mdhzsj/">门店/会展设计</a> > <a href="/supply/2.html">博览会设?/a></b></div> <div class="proArtiTop mt15"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805241539332313326482073.jpg?path=www.jzhxad.com/uploads/cp/201805241539332313326482073.jpg" alt="" width="230" /></div> </td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"> <span id="nesttitle"> <h1>Dzʴ߻ͼ:博览会设?/h1></span> </td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td></tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td> <p> <a href="//www.mhdbui.com.cn/">ͼͼ</a> www.mhdbui.com.cn </p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="con fs14"> <p><p> <span style="font-size:16px;"><a href="//www.mhdbui.com.cn/supply/2.html" target="_blank">博览会设?/a></span> </p> <p> 展台特装设计原则<br />     武汉博览会设计公总l到展台形象代表着企业的Ş象,企业的实力的高低Q就看公司的展台设计效果如何Q它是企业品牌Ş象的具体体现。一个公司在不同的展览会上,展台的Ş式是各种各样的,但展C表着企业标志Q但核心内容是不会发生改变。这些核心的标志通常是由标准囑Ş、标准色彩、标准字体等三部分组成?br />     武汉博览会设计公司告诉大家这些核心标志代表着企业独特的经营理念和企业使命Q让Z一看见q些标志p在大脑中反映是一家什么公司。所以,如何企业标志融和到展台特装设计中去Q这是体C业特性、突出展台设计效果的一个关键。ؓ了在众多的参展商中一支独UQ展台设计还必须有较强的视觉冲击力,在展台特装设计的形式上要有创斎ͼ要给观众和买家带来新鲜感和吸引力?br />     武汉博览会设计公总l到随着特装设计软g的普遍应用,加上各种形式的展C材料的开发,特别创意的展台展现在Z面前Ӟ能Z生豁然开朗、耳目一新的感觉?</p> <p> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805241539424963326463440.jpg" alt="" /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">博览会设?/span> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条: <a href="/supply/3.html">展会展览设计</a></p> <p>下一条: <a href="/supply/1.html">门店设计</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%2f%bb%e1%d5%b9%c9%e8%bc%c6'>荆州/会展设计</a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b2%a9%c0%c0%bb%e1%c9%e8%bc%c6%bc%db%b8%f1'>荆州博览会设计h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b2%a9%c0%c0%bb%e1%c9%e8%bc%c6%b9%ab%cb%be'>荆州博览会设计公?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='//www.mhdbui.com.cn/supply/2.html'>//www.mhdbui.com.cn/supply/2.html</a></div> <div class="tag">发布旉Q?018/5/24 0:00:00</div></div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span></div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul class="lnf"></ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span></div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h5> <a rel="nofollow" href="/supply/2.html" title="博览会设?> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805241539332313326482073.jpg?path=www.jzhxad.com/uploads/cp/201805241539332313326482073.jpg" width="235" height="179" /></a></h5> <h3> <a href="/supply/2.html" title="博览会设?>博览会设?/a></h3> </div></div> </div> </div><div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul class="lnf"> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/">首页 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/sitemap.html">|站地图 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/sitemap.xml">XML <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/changecity.html">城市分站 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a href="/4g/">手机|站 <em></em></a> </li> <li class="lnf"> <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"> <img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© ͼͼ www.mhdbui.com.cn( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 荆州市环星传媒广告有限公?/p>荆州房地产活动策划哪家好Q供应订做多钱Q荆州大型活动策划怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供荆州活动策划公司、十堰广告公司、荆州房Czd{划、荆州广告设计公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div class="lnf"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> Powered by <a href="//www.mhdbui.com.cn/" title="ͼͼ">ͼͼ</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICP?8008612?1</a></div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.png" width="100" height="100"> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css">.Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); }</style> <![endif]--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>